Auto Đại Kiếm Vương cập nhật phiên bản 1.0.0.6

Thông tin cập nhật: 

- Bổ sung tính năng đấu Liên Server 1VS1
- Thêm chức năng Nhận phúc lợi.Hướng dẫn sử dụng : http://vieauto.com/huong-dan.html

Vieauto kính báo

Bình luận