Auto Kiếm Khách nâng cấp phiên bản v1.0.0.5

Thông tin cập nhật

- Sửa một số lỗi nhỏ.
- Thêm tùy chọn boss thế lực tần
- Thêm hoạt động đoạt kho báu,luyện quỷ cốc.
- Thêm đào bảo đồ.

 

Vieauto kính báo!

Bình luận