Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[Thông báo] Dừng phát hành Auto Ngạo Kiếm Vô Song 2

Hiện tại do phía tác giả đã ngừng hợp tác với Vieauto, nên kể từ hôm nay ngày 26/04/2017 ,Vieauto chính thức sẽ ngừng phát hành sản phẩm Auto Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Đối với các license đang sử dụng, Vieauto cam kết sẽ có hình thức bồi hoàn thích đáng.
Trân trọng, VieAuto

Bình luận