Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Auto NKVS2 nâng cấp phiên bản 1.0.4.8

Thông tin cập nhật

- [Sửa] Lỗi giao tiếp kênh chat, khiến truy nã, trồng cây,... không hoạt động
- [Thêm] Chọn ngày (trong tuần) đi hoạt động Đấu Phái, Thí Luyện, Lãnh Thổ Chiến.Link auto: http://vieauto.com/download/37-auto-...vo-song-2.html
Vieauto kính báo!

Bình luận