Auto Ngao Kiem Vo Song 2

Ngạo Kiếm Vô Song 2

Auto Ngao Kiem Vo Song 2

1.0.1.9

Miễn phí

Auto Ngạo Kiếm Vô Song 2 - http://nkvs2.gosu.vn/intro.html

Mô tả

Tính năng Auto Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nhóm tính năng hoạt động

Luyện công

Truyện ký

Lịch luyện

Vận tiêu
Nhóm tính năng thao tác

Đánh người

Theo sau

Thần hành thạch
Nhóm tính năng tiện ích

Dùng Hồi thành thạch

Dùng Quỳnh tương ngọc dịch

Giám định tàng bảo đồ

Nhận thưởng sôi nổi

Chúc phúc

Túi phúc vàng

Mở khóa an toàn

Lật thẻ

Ăn vật phẩm

Bán vật phẩm

Mua vật phẩm

Nhặt vật phẩm

Nhận thưởng bí cảnh

Chọn ủy thác

Chọn độ phân giải
Tính năng hỗ trợ PK

Tự chọn mục tiêu ưu tiên theo Khoảng cách/môn phái/lượng máu/đẳng cấp

Ưu tiên theo môn phái

Bơm máu

Bán kính tìm mục tiêu

Tìm mục tiêu dựa vào vị trí đội trưởng

Xử lý boss
Tính năng sử dụng kỹ năng, combo

Chọn kỹ năng tự buff bản thân

Đánh thường (5 kỹ năng từ trái qua phải)

Combo ngắn

Combo dài

Nga mi buff máu

Tự đánh thường bằng kỹ năng chuột trái
Tính năng tổ đội

Làm đội trưởng

Mời thành viên theo danh sách

Chấp nhận xin phép vào nhóm

Đuổi thành viên không thuộc danh sách và bị offline, khác bản đồ

Tự mời người chơi xung quanh vào đội

Làm thành viên

Chỉ vào đội của người chơi xác định

Chấp nhận vào đội khi được mời

Rời đội khi bị chuyển làm đội trưởng

Chủ động xin vào nhóm khi đang ở bãi quái
Tính năng tự đăng nhập

Thêm, sửa, xóa tài khoản game

Tự đăng nhập game

Hẹn giờ tự đăng nhập, giờ thoát

Bình luận