Auto NKVS 2 nâng cấp phiên bản 1.0.2.2

Thông tin cập nhật
- [Mới] Tàng Kinh Các
- [Mới] Quang Minh Đỉnh nút Áp dụng tất cả
- [Nâng cấp] Thương hôi, tìm dược thảo và đánh Dược Thảo Thủ Vệ nếu bị quấy rối
- [Nâng cấp] Thủ vệ phái, đánh theo Đệ Tử Môn phái
- [Sửa] Lỗi không sửa trang bị


Vieauto kính báo!

Bình luận