Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Hỗ trợ chuyển đổi license sau khi game NTGH đóng cửa

Hỗ trợ chuyển đổi license cho auto NTGH khi mua với thời hạn 365 ngày sau khi game NTGH đóng cửa

 Khi mua Auto game khác với thời hạn 365 ngày, bạn sẽ được cộng lại thời gian dư ở Auto NTGH

- Ví dụ: 
Mua License NTGH 1 năm sử dụng 6 tháng. Còn 6 tháng. 
Khi mua auto game khác 1 năm. Sẽ lấy giá tiền 6 tháng.

 Lưu ý: Hình thức nạp xu để mua Auto mới là CHUYỂN KHOẢN 

 Liên hệ ngay với Hỗ trợ viên để được chuyển đổi License nhé 

VieAuto kính báo!!!

 

Bình luận