Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.1

Thông tin cập nhật

- Cài đặt chức năng Boss Trung lập đến trước thời gian xuất hiện Boss
- Sửa lỗi chức năng Công Tế Đàn hoàn thành nhưng không kết thúc nhiệm vụ.
- Sửa lỗi chức năng Đấu Pháp đài bị đứng yên khi chọn đối thủ.
- Sửa lỗi một số hoạt không không thực hiện được khi đang trong bản đồ đặc biệt.
Tải ngay:https://goo.gl/nebRLx
Vieauto kính báo!

 

Bình luận