Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.2.0

Thông tin nâng cấp
- Thêm chức năng phó bản Nữ Thần

- Thêm chức năng phó bản Long Mạch
- Thêm chức năng Hoạt động Thi Câu Cá
- Thêm chức năng hoạt động Ngai Vàng
-Thêm chức năng hoạt động Khiêu Chiến
- Thêm chức năng hoạt động Tộc Chiến
- Thêm chức năng hoạt động Treo Máy
- Sửa lỗi chức năng Boss xếp hạng..
- Thêm tùy chọn thời gian nhặt đồ ở Boss Trung Lập.Link tải: https://goo.gl/nebRLx
Vieauto kính báo!

Bình luận