Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.1.2

Thông tin cập nhật

-Thêm chức năng Treo máy
-Thêm tính  năng Tiện ích :  Tắt âm thành và tối ưu hóa hình ảnh 1 lần khi vào game. 
Tải ngay: https://goo.gl/nebRLx
VIEAUTO kính báo!

 

Bình luận