Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.0.9

Thông tin cập nhật

 ++Nhiệm vụ++

- Nhận phúc lợi
- Trân bảo các
- Chính tuyến
- Ngày
- Gia tộc
- Treo Thưởng
- Đấu Pháp đài
- Luyện Công


++Phó Bản++
- Tiến Cấp
- EXP
- Diệt Ma
- Trang Bị
- Tăng Sao
- Pháp bảo
- Nhóm


++Hoạt Động++
- Boss Xếp Hạng
- Boss Quốc Gia
- Boss Tinh Anh
- Tắm Suối
- Hộ Tống X2
- Kỳ Ngộ
- Câu Cá
- Tam Giới
- Vòng loại
- Phúc Địa
- Phong Thần


++ Tiện Ích++
- Mở vật phẩm
- Trang bị vật phẩm
- Tắt thông báo nhắc nhở 
- Nhận thưởng nhiệm vụ phụ
- Nhận ngọc EXP-Siêu
- Nhận lại phúc lợi
- Nhận lì xì
- Nâng cấp tiên phẩm
Tải ngay: https://goo.gl/nebRLx
Vieauto kính báo!

Bình luận