Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.6

Thông tin cập nhật

- Sửa lỗi chạy sai boss cao thủ võ lâm.
- Thêm hoạt động trục lộc cửu châu và luận kiếm.Link:https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!

Bình luận