Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.5

Thông tin cập nhật

- Thêm hoạt động cùng chạy.
- Sửa lỗi chức năng train quái.
- Nâng cấp chức năng hư không ảo trận,tăng thời gian chờ  nhặt đồ sau khi giết boss.
- Sửa lỗi một số trường hợp nhiệm vụ cơ duyên bị lag.
- Sửa lỗi một số trường hợp bỏ qua phó bản nhóm.


Link:https://goo.gl/Kt8WuD
VIEAUTO kính báo

Bình luận