Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.3

 

Thông tin cập nhât
- Bổ sung chức năng Phó Bản Boss Cá nhân
- Bổ sung chức năng Boss Trùng Thiên
- Sửa lỗi hoạt động Quần Hùng Tranh Bá không vào được cửa đầu.


Link:https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!

 

Bình luận