Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.0

Thông tin cập nhật:

- Sửa lỗi không đăng nhập được vào game


Link: 
https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!

Bình luận