Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.0

Thông tin cập nhật:

- Thêm chức năng khiêu chiến thông thiên đỉnh.
- Chỉnh sửa lỗi không chọn boss 90 Võ lâm cấm địa nhưng vẫn lấy thời gian.
- Thêm kéo thả ưu tiên danh sách phân thân hoạt động Cao thủ võ lâm.

 

 


Link: 
http://vieauto.com/san-pham.html
Vieauto kính báo!

 

Bình luận