Thông tin cập nhật
- [Mới] Dũng Quán Đài (thử nghiệm)
- [Mới] Server Hỏa Kiếm
- [Mới - Miễn phí] Sắp xếp kho (gộp chồng các vật phẩm cùng loại của trang kho đang mở)
Hướng dẫn:Bạn mở kho, click nút Sắp xếp kho ở tab Tiện Ích -> Auto tự gộp chồng các vật phẩm cùng loại
- [Bổ sung] Ngũ Truc Đàm, chọn kiểu thường/khó
- [Sửa] Bán máu lãnh thổ chiến
- [Sửa] Lãnh Thổ Chiến, tự thoát lãnh thổ
- [Sửa] Đấu phái, Tự rời sân đấu phái khi kết thúc sự kiện
- [Sửa] Lịch luyện, nhiệm vụ gửi tin nhắn đối thoại nhanh hơn
- [Sửa] Thương hội, Đánh dược thảo thủ vệ có lúc không đánh.


Vieauto kính báo!