Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

[THÔNG BÁO] Cập nhật Auto Cửu Âm 3D phiên bản 1.0.0.3

 

Auto Cửu Âm 3D phiên bản 1.0.0.3 cập nhật tính năng:

Thân gửi quý đạo hữu ! Vieauto đã tiến hành cập nhật sản phẩm Auto cửu âm 3D phiên bản 1.0.0.3 với các tính năng mới nhằm đáp ứng nhu cầu của các đạo hữu trong việc hành hiệp giang hồ ! Chi tiết như sau :

- Thêm tùy chọn phó bản
- Luyện Công Sư Môn
- Nhiệm vụ Chợ
- Vượt Ải
- Đại Hội Võ Lâm
- Giang Hồ Hào Kiệt
- Tàng Bảo Đồ

Auto Game tiến hành tiếp tục fix các lỗi khác ...

- Thêm tùy chọn phó bản
- Luyện Công Sư Môn
- Nhiệm vụ Chợ
- Vượt Ải
- Đại Hội Võ Lâm
- Giang Hồ Hào Kiệt
- Tàng Bảo ĐồVieauto trân trọng thông báo!