Download Auto
Bạo Phong - BaoPhongAuto
 » Tải về

Auto Bạo phong v2.0.7.2 (28-04-2016)

- Cập nhật tính năng tìm đồng đội phó bản nhóm. (Auto sẽ rà soát tất cả các phó bản)

Auto Bạo phong v2.0.7.0 (11-1-2016)

Fix lỗi treo trong hoạt động nâng cấp vườn

 

Auto Bạo phong v2.0.6.0 (10-12-2015)

Fix lỗi bị lag không thể thu hoạch vườn

Auto Bạo phong v2.0.5.0 (17-11-2015)

Fix lỗi mua máu mua mana

- Fix lỗi khó vào chiến trường

Auto Bạo phong v2.0.4.0 (11-11-2015)

- Tự động nâng cấp vườn

Auto Bạo phong v2.0.3.1 (10-11-2015)

- Hồi sinh nhanh khi đánh Boss

Auto Bạo phong v2.0.3.0 (06-11-2015)

Cập nhật phó bản.

Auto Bạo phong v2.0.2.0 (28-10-2015)

- Fix lỗi chiến trường liên server 

- Fix một số lỗi khác test được

Auto Bạo phong v2.0.1.0 (22:05 16-10-2015)

- Thêm bản đồ Thảo Nguyên Ánh Sao

Auto Bạo phong v2.0.0.2 (23-09-2015)

- Fix lỗi rã đồ Auto Bạo Phong

- Lỗi bị thoát khỏi chiến trường liên Server là do game chống Auto nên không fix được

Auto Bạo phong v2.0.0.1 (23-09-2015)

- fix lỗi lựa chọn Item trong phó bản

Auto Bạo phong v2.0.0.0 (02-09-2015)

- Cập nhật tính năng nhiệm vụ guild cho sự kiện 2/9

          + Tự động  tìm quái theo đúng nước của mình 

          + Cho phép bỏ qua quái boss nếu bạn không đánh được

- Không tự thoát phó bản khi làm xong phó bản

- Fix lỗi không thu hoạch vườn

- Fix lỗi đấu trường 

- Fix một số cập nhật nhỏ khác

Auto Bạo phong v1.0.4.0

- Fix lỗi nhiệm vụ treo thưởng ( tự động bắt đầu )

- Fix lỗi tự mua máu mana

- Thu phí Auto game Bạo Phong

Auto Bạo phong v1.0.3.0

- Thêm tính năng Báo Danh Chiến Trường Liên Server (Trang Viên Rùng Rợn)

- Fix nhiệm vụ khiêu chiến đầu trường , Phó bản tổ đội

- Tự động Reset Auto nếu game lag không thực hiện được treo thưởng

- Update danh sách Server và một số lỗi khác 

Auto Bạo phong v1.0.2.0

- Thêm tính năng Tự động mua máu khi train ( thiết lập ở tab hậu cần , chọn ở tab luyện công )

- Fix lỗi NotResponding của Auto ! 

- Hạn chế tính năng tự spam quảng bá 

Auto Bạo phong v1.0.1.0

- Fix full tính hộ tống NPC

- Cập nhật mới tính năng tự tham chiến đấu trường (15 lần / ngày)

- Cập nhật di chuyển tất cả các bản đồ hiện tại của game

Auto Bạo phong v1.0.0.2

- Giới thiệu tính năng hộ tống NPC (Đang phát triển chỉ lên giao diện demo)

- Giới thiệu tính năng Hậu cần (Tự động mua máu mana - vừa lên giao diện)

Auto Bạo phong v1.0.0.1

- Fix lỗi di chuyển bị chọn ở bản đồ liên server 

- Cập nhật full danh sách bản đồ của game

- Cập nhật hướng dẫn chi tiết về sản phẩm

Auto Bạo phong v1.0.0.0

Chức năng:

Với 17 phó bản các loại từ cấp 13 đến cấp 60

- Tính năng tự làm nhiệm vụ treo thưởng với sự hỗ trợ tối đa

- Tính năng tự luyện công được phát triển 

- Tự động rã trang bị

- Tự động sửa trang bị

- Các hoạt động boss hằng ngày

- Tự thu hoạch sản lượng trong vườn

 » Góp ý
 » Báo lỗi
 » Phiên bản cũ
Trang Chủ - Vieauto
Bạn cần hỗ trợ ?