1. Thông báo: HỖ TRỢ NHANH TRÊN FACEBOOK
    Thưa quý khách hàng, sau một thời gian thay đổi,VieAuto chính thức hỗ trợ trực tiếp trên kênh FANPAGE
Download Auto
Tải về các loại Auto tại đây: http://www.mediafire.com/?t2kwonib3p8kb
STT Sản phẩm Chức năng Phiên bảnTải về
1   3Q Củ Hành - 3Q Auto Version 1.0.2.1(04/02/2016 16:30) - [Thêm] Tự thoát game bị mất kết nối - [Thêm] Đăng ký license sử dụng... 1.0.2.1 Full Version
1.0.3.5 Update
2   Võ Lâm Chi Mộng - vlcmPhoBan Auto Võ Lâm Chi Mộng - Phó bản v3.6.0.6 (17/12/2015) - Fix login zingplay   Auto Võ Lâm Chi Mộng -... 3.6.0.7 Full Version
3   Bách Chiến Vô Song 2 - BachChien2Auto Bách Chiến Vô Song 2 Auto ver 1.3.2.5(06/01/2015) - Fix lỗi thiết lập phó bản.   Bách Chiến Vô... 1.3.2.5 Full Version
4   Kiếm Thế - wjxtdAuto Pro   wjxtdAuto Pro 1.1.0.0 (12/12/2015) Cập nhật cho phiên bản game... 1.1.0.1 Full Version
5   9K Truyền Kỳ - 9K Auto Version 1.1.5.5(04/02/2016 14:30) - [Sửa] Lỗi đăng nhập Các tính năng nổi bật:I. Tính năng chiến đấu... 1.1.5.5 Full Version
6   JX2Cambodia - JXOnline2Auto JX2Cambodia version 1.0.2.2 (18-08-2015)  - Add option horse down when attack  - Ignore pick up lag item JX2Cambodia version 1.0.2.1... 1.0.2.2 Full Version
7   Bạo Phong - BaoPhongAuto Auto Bạo phong v2.0.7.1 (13-1-2016) - Cập nhật tính năng tìm đồng đội phó bản nhóm. (Auto sẽ rà... 2.0.7.1 Full Version
8   Võ Lâm 2 - GiangHồTL   Ver 10.0.75.0 Chức năng Auto Võ Lâm 2: - Đốt pháo- Bơm máu- Chế ngô- Báo danh chiến... 10.0.75.0 Full Version
9   Ngạo Kiếm Vô Song - nkvsAuto nkvsAuto v1.0.6.0(16/11/2015)  - Thêm skill phái Nhạn Linh nkvsAuto v1.0.5.9(21/09/2015)  - Nhiệm vụ Truyện... 1.0.6.0 Full Version
10   Bách Chiến Vô Song - BachChienAuto Auto Bách Chiến v1.0.3.9(04/01/2015 16:00) -Fix lỗi Acc phụ không vào pt lần 2- Thiên mộ thí... 1.0.3.9 Full Version
11   Gunny - Gunny Hồi Ức Auto Gunny Hồi Ức v1.0.0.7 (12/08/2015)- Thêm Like & Share Fanpage   Chức năng chính:       - Hỗ... 1.0.0.8 Full Version
12   Long Tướng - LongtuongAuto Auto Long Tướng Ver 1.3.0.2 có các chức năng: + Trảm tướng + Thi Đấu + Ma Tâm + Quân Đoàn Chiến +... 1.4.1.0 Full Version
13   Cửu Tinh Vô Song - CuuTinhAuto Auto Cửu Tinh ver 2.0.8.1 (05/11/2015)- Fix lỗi tính năng rã K.Phù- Fix lỗi tính năng luyện hóa... 2.0.8.1 Full Version
14   Võ Lâm Chi Mộng 2 - vlcm2Auto Auto VLCM 2 v2.2.6.1 (12/08/2015) - Thêm Like & Share Fanpage   Chức năng chính: - Hỗ trợ tính năng thiết... 2.2.6.1 Full Version
15   Tam Quốc Chí - TQCAuto Auto Tam Quốc Chí v1.2.4.1 (12/08/2015) + Thêm Like & Share Fanpage   Chức năng chính: 0. Đăng nhập trên... 1.2.4.1 Full Version
16   Thần Khúc - ThankhucAuto Auto Thần Khúc v6.9.8.3(06/11/2015) Fix tính năng nông trại. Auto Thần Khúc v6.9.8.2(07/10/2015) - Fix lỗi săn... 6.9.8.3 Full Version
17   Thiên Thư Auto - ThienThuAuto Auto thiên thư Ver 1.1.5.0(14/1/2016) - Fix lỗi nhiệm vụ chính tuyến Auto thiên thư Ver 1.1.4.0(14/1/2016) - Fix lỗi... 1.1.5.0 Full Version
18   Độc Cô Cửu Kiếm - DCCKAutoPro Version 1.7.7.0 (27/11/2015)  - Nâng cấp phiên bản Version 1.7.6.9 (04/11/2015)  - Thêm server Thủy Sơn Version... 1.7.7.0 Full Version
19   Công Thành Chiến - CongThanhChienAuto Auto Công Thành Chiến v 1.0.2.5(4/1/2016) -Fix lỗi không hoạt động. Auto Công Thành Chiến v... 1.0.2.5 Full Version
20   Mộng Bá Vương Auto - MBV Auto Auto Mộng Bá Vương v1.0.2.3 (12/08/2015) + Thêm Like & Share Fanpage   Tính năng chính: -Tự động tham... 1.0.2.3 Full Version
21   Võ Lâm Chi Mộng - vlcmAuto Pro Auto Võ Lâm Chi Mộng - Pro v4.7.2.5 (011/01/2016) - Cập nhật item vận tiêu   Auto Võ Lâm Chi Mộng -... 4.7.2.5 Full Version
22   MU Huyền Thoại - MuHuyenThoaiAuto Mu Huyền Thoại Auto Ver 2.2.2.3(26/01/2015) -Fix lỗi nhiệm vụ Ma Luyện Mu Huyền Thoại Auto Ver 2.2.2.2(13/01/2015) -Cập nhật... 2.2.2.3 Full Version
23   Ngọa Long - NgoaLongAuto Auto Ngọa Long v2.8.4.2(21/1/2016) -Cập nhật auto   Auto Ngọa Long v2.8.4.1(19/10/2015) - Fix lỗi không tự nâng cấp... 2.8.4.2 Full Version
24   Gunny - Gunny Boss Auto Gunny Boss v1.0.5.6 + Thêm Like & Share Fanpage Auto Gunny Boss - Auto Boss Rồng - Auto Boss Guild - Auto Boss bóng... 1.0.5.8 Full Version
25   Phong Vân - PhongVanAuto Auto PhongVan v1.0.9.2 (09/12/2015 10:30) - Fix lỗi đăng nhập.   Auto PhongVan v1.0.9.1 (15/09/2015 10:30) - Fix lỗi của phó... 1.0.9.2 Full Version
26   Ngọa Long - NgoaLongAutoPro Auto Ngọa Long Pro v2.6.4.5(3/02/2016) - Fix lỗi không luyện tướng.   Auto Ngọa Long Pro v2.6.4.4(22/01/2016) - Fix lỗi... 2.6.4.5 Full Version
27   9K Truyền Kỳ - 9K Auto Version 1.1.5.5(04/02/2016 14:30) - [Sửa] Lỗi đăng nhập Các tính năng nổi bật:I. Tính năng chiến đấu... 1.0.3.5 Update
28   JX2Cambodia - JXOnline2Auto JX2Cambodia version 1.0.2.2 (18-08-2015)  - Add option horse down when attack  - Ignore pick up lag item JX2Cambodia version 1.0.2.1... 1.0.3.6 Update
29   Võ Lâm Chi Mộng - vlcmPhoBan Auto Võ Lâm Chi Mộng - Phó bản v3.6.0.6 (17/12/2015) - Fix login zingplay   Auto Võ Lâm Chi Mộng -... 1.0.3.5 Update
30   Bách Chiến Vô Song 2 - BachChien2Auto Bách Chiến Vô Song 2 Auto ver 1.3.2.5(06/01/2015) - Fix lỗi thiết lập phó bản.   Bách Chiến Vô... 1.0.3.5 Update
31   Võ Lâm 2 - GiangHồTL   Ver 10.0.75.0 Chức năng Auto Võ Lâm 2: - Đốt pháo- Bơm máu- Chế ngô- Báo danh chiến... 1.0.3.4 Update
32   Ngạo Kiếm Vô Song - nkvsAuto nkvsAuto v1.0.6.0(16/11/2015)  - Thêm skill phái Nhạn Linh nkvsAuto v1.0.5.9(21/09/2015)  - Nhiệm vụ Truyện... 1.0.3.5 Update
33   Độc Cô Cửu Kiếm - DCCKAutoPro Version 1.7.7.0 (27/11/2015)  - Nâng cấp phiên bản Version 1.7.6.9 (04/11/2015)  - Thêm server Thủy Sơn Version... 1.0.3.5 Update
34   Bách Chiến Vô Song - BachChienAuto Auto Bách Chiến v1.0.3.9(04/01/2015 16:00) -Fix lỗi Acc phụ không vào pt lần 2- Thiên mộ thí... 1.0.3.5 Update
35   Long Tướng - LongtuongAuto Auto Long Tướng Ver 1.3.0.2 có các chức năng: + Trảm tướng + Thi Đấu + Ma Tâm + Quân Đoàn Chiến +... 1.0.3.3 Update
36   Bạo Phong - BaoPhongAuto Auto Bạo phong v2.0.7.1 (13-1-2016) - Cập nhật tính năng tìm đồng đội phó bản nhóm. (Auto sẽ rà... 1.0.3.5 Update
37   Thần Khúc - ThankhucAuto Auto Thần Khúc v6.9.8.3(06/11/2015) Fix tính năng nông trại. Auto Thần Khúc v6.9.8.2(07/10/2015) - Fix lỗi săn... 1.0.3.5 Update
38   Cửu Tinh Vô Song - CuuTinhAuto Auto Cửu Tinh ver 2.0.8.1 (05/11/2015)- Fix lỗi tính năng rã K.Phù- Fix lỗi tính năng luyện hóa... 1.0.3.5 Update
39   Võ Lâm Chi Mộng 2 - vlcm2Auto Auto VLCM 2 v2.2.6.1 (12/08/2015) - Thêm Like & Share Fanpage   Chức năng chính: - Hỗ trợ tính năng thiết... 1.0.3.5 Update
40   Tam Quốc Chí - TQCAuto Auto Tam Quốc Chí v1.2.4.1 (12/08/2015) + Thêm Like & Share Fanpage   Chức năng chính: 0. Đăng nhập trên... 1.0.3.5 Update
41   Công Thành Chiến - CongThanhChienAuto Auto Công Thành Chiến v 1.0.2.5(4/1/2016) -Fix lỗi không hoạt động. Auto Công Thành Chiến v... 1.0.3.5 Update
42   Mộng Bá Vương Auto - MBV Auto Auto Mộng Bá Vương v1.0.2.3 (12/08/2015) + Thêm Like & Share Fanpage   Tính năng chính: -Tự động tham... 1.0.3.5 Update
43   Võ Lâm Chi Mộng - vlcmAuto Pro Auto Võ Lâm Chi Mộng - Pro v4.7.2.5 (011/01/2016) - Cập nhật item vận tiêu   Auto Võ Lâm Chi Mộng -... 1.0.3.5 Update
44   Thiên Thư Auto - ThienThuAuto Auto thiên thư Ver 1.1.5.0(14/1/2016) - Fix lỗi nhiệm vụ chính tuyến Auto thiên thư Ver 1.1.4.0(14/1/2016) - Fix lỗi... 1.0.3.5 Update
45   Ngọa Long - NgoaLongAuto Auto Ngọa Long v2.8.4.2(21/1/2016) -Cập nhật auto   Auto Ngọa Long v2.8.4.1(19/10/2015) - Fix lỗi không tự nâng cấp... 1.0.3.5 Update
46   Gunny - Gunny Boss Auto Gunny Boss v1.0.5.6 + Thêm Like & Share Fanpage Auto Gunny Boss - Auto Boss Rồng - Auto Boss Guild - Auto Boss bóng... 1.0.3.5 Update
47   Phong Vân - PhongVanAuto Auto PhongVan v1.0.9.2 (09/12/2015 10:30) - Fix lỗi đăng nhập.   Auto PhongVan v1.0.9.1 (15/09/2015 10:30) - Fix lỗi của phó... 1.0.3.5 Update
48   Ngọa Long - NgoaLongAutoPro Auto Ngọa Long Pro v2.6.4.5(3/02/2016) - Fix lỗi không luyện tướng.   Auto Ngọa Long Pro v2.6.4.4(22/01/2016) - Fix lỗi... 1.0.3.5 Update
49   MU Huyền Thoại - MuHuyenThoaiAuto Mu Huyền Thoại Auto Ver 2.2.2.3(26/01/2015) -Fix lỗi nhiệm vụ Ma Luyện Mu Huyền Thoại Auto Ver 2.2.2.2(13/01/2015) -Cập nhật... 1.0.3.5 Update
50   Kiếm Thế - wjxtdAuto Pro   wjxtdAuto Pro 1.1.0.0 (12/12/2015) Cập nhật cho phiên bản game... 1.0.3.5 Update
51   Gunny - Gunny Hồi Ức Auto Gunny Hồi Ức v1.0.0.7 (12/08/2015)- Thêm Like & Share Fanpage   Chức năng chính:       - Hỗ... 1.0.3.5 Update
Chat
1