Download Auto
Tải về các loại Auto tại đây: http://www.mediafire.com/?t2kwonib3p8kb
STT Sản phẩm Chức năng Phiên bảnTải về
1   Ngạo Kiếm Vô Song - nkvsAutoPK
Đọc thêm ...
1.0.0.9 Full Version
1.0.3.7 Update
2   Ngũ Hành Chiến - AutoNHC Auto Ngũ Hành Chiến-AutoNHC_v1.0.2.0 -Luyện công -NV ngày -NV tuần -Auto PK
Đọc thêm ...
1.0.2.0 Full Version
1.0.3.7 Update
3   Võ Thánh 3D - vt3dAuto Version 1.0.0.9 (24/09/2016) - [Kỳ Môn Giáp] - Thêm mới - Thêm server Huyền Vũ - Fixed Tách trang bị khi...
Đọc thêm ...
1.0.0.9 Full Version
1.0.3.7 Update
4   Tây Du - TayDuAuto Version 1.0.2.2 (18/10/2016 15:00) -[Sửa] Không luyện công được khi ở bản đồ Trường An.Version 1.0.2.1...
Đọc thêm ...
1.0.2.2 Full Version
1.0.0.0 Update
5   Thục Sơn - ThucSonAuto ThucSonAutov1.0.1.5 - Tham gia hoạt động vấn đáp.   ThucSonAutov1.0.1.0 - Tự động luyện công ngay khi rãnh...
Đọc thêm ...
1.0.1.7 Full Version
1.0.3.7 Update
6   Võ Lâm Chi Mộng - vlcmAutoCoMo Auto vlcm Cổ Mộ v1.0.0.1 (12/08/2016) - Fix lỗi không tắt được vòng pk - Fix lỗi treo máy khi bị đá về...
Đọc thêm ...
1.0.0.2 Full Version
1.0.3.7 Update
7   Kiếm Vũ - KiemVuAuto Version 1.0.5.4 (14/10/2016 16:30) - [Sửa] Tính năng phó bản càn quét.   Version 1.0.5.3 (13/10/2016 15:00) - [Bảo trì] Tạm...
Đọc thêm ...
1.0.5.4 Full Version
1.0.0.0 Update
8   MU Đại Thiên Sứ - AutoMuDaiThienSu AutoMuDaiThienSu 1.0.4.3 - Fix lỗi xử lý khi đầy túi. AutoMuDaiThienSu 1.0.4.2 - Tự động PK khi đánh boss trung...
Đọc thêm ...
1.0.4.7 Full Version
1.0.3.7 Update
9   Bách Chiến Vô Song 3 - AutoBachChien3 AutoBachChienVoSong3 v1.0.2.7 (10/06/2016) - Fix login game AutoBachChienVoSong3 v1.0.2.6 (25/05/2016) - Tính năng tự động tăng bậc...
Đọc thêm ...
1.0.2.7 Full Version
1.0.3.5 Update
10   Võ Lâm Chi Mộng - vlcmAutoPK PHIÊN BẢN 1.1.0.0 - Phím F5 dùng để chuyển đổi chế độ [Chỉ chọn đánh người / đánh...
Đọc thêm ...
1.2.0.1 Full Version
1.0.3.5 Update
11   3Q Củ Hành - 3Q Auto Version 1.0.3.7(23/09/2016 10:00) - [Sửa Lỗi] Đăng nhập   Tính năng sản phẩm -  Tính năng LastHit/Deny  -...
Đọc thêm ...
1.0.3.7 Full Version
1.0.3.5 Update
12   Bách Chiến Vô Song - BachChienAuto Auto Bách Chiến v1.0.4.6(28/04/2016 16:00) -fix một số lỗi nhỏ. Auto Bách Chiến v1.0.4.4(22/02/2016 16:00) -Fix lỗi...
Đọc thêm ...
1.0.4.6 Full Version
1.0.3.5 Update
13   Bách Chiến Vô Song 2 - BachChien2Auto Bách Chiến Vô Song 2 Auto ver 1.3.2.6(28/04/2016) - Fix lỗi thiết lập phó bản.   Bách Chiến Vô...
Đọc thêm ...
1.3.2.6 Full Version
1.0.3.5 Update
14   Chân Long Giáng Thế - CLGTAutoPro Auto Chân Long 2016 v1.0.0.3 -Tự động trả lời câu hỏi tiên lữ kì duyên. Auto Chân Long 2016...
Đọc thêm ...
1.0.0.3 Full Version
1.0.3.5 Update
15   Công Thành Chiến - CongThanhChienAuto Auto Công Thành Chiến v 1.0.2.7(28/04/2016) -Fix lỗi không hoạt động. Auto Công Thành Chiến v...
Đọc thêm ...
1.0.2.7 Full Version
1.0.3.5 Update
16   Độc Cô Cửu Kiếm - DCCKAutoPro Version 1.7.7.0 (27/11/2015)  - Nâng cấp phiên bản Version 1.7.6.9 (04/11/2015)  - Thêm server Thủy Sơn Version...
Đọc thêm ...
1.7.7.0 Full Version
1.0.3.5 Update
17   Gunny - Gunny Boss Auto Gunny Boss v1.0.6.5 + Thêm Like & Share Fanpage Auto Gunny Boss - Auto Boss Rồng - Auto Boss Guild - Auto Boss bóng...
Đọc thêm ...
1.0.6.5 Full Version
1.0.3.5 Update
18   Gunny - Gunny Hồi Ức Auto Gunny Hồi Ức v1.0.0.7 (12/08/2015)- Thêm Like & Share Fanpage   Chức năng chính:       - Hỗ...
Đọc thêm ...
1.0.1.0 Full Version
1.0.3.5 Update
19   Kiếm Thế - wjxtdAuto Pro     wjxtdAuto Pro 1.1.1.3 (12/10/2016) - Sửa lỗi crash khi nhấn SPACE...
Đọc thêm ...
1.1.1.3 Full Version
1.0.3.5 Update
20   Mộng Bá Vương Auto - MBV Auto Auto Mộng Bá Vương v1.0.2.3 (12/08/2015) + Thêm Like & Share Fanpage   Tính năng chính: -Tự động tham...
Đọc thêm ...
1.0.2.4 Full Version
1.0.3.5 Update
21   MU Huyền Thoại - MuHuyenThoaiAuto Mu Huyền Thoại Auto Ver 2.2.3.9(21/07/2016) -Fix lỗi nhiệm vụ ngày + guild   Mu Huyền Thoại Auto Ver...
Đọc thêm ...
2.2.4.0 Full Version
1.0.3.5 Update
22   Ngạo Kiếm Vô Song - nkvsAuto Version 1.0.7.6 (15/08/2016) Version 1.0.7.5 (04/07/2016) - [Sửa] Lỗi hoàn thành nhiệm vụ Hái Cải, Tình...
Đọc thêm ...
1.0.7.6 Full Version
1.0.3.5 Update
23   Ngọa Long - NgoaLongAutoPro Auto Ngọa Long Pro v2.6.4.9(24/02/2016) - Fix lỗi quân đoàn lv 60.   Auto Ngọa Long Pro v2.6.4.5(3/02/2016) - Fix lỗi...
Đọc thêm ...
2.6.4.9 Full Version
1.0.3.5 Update
24   Phong Vân - PhongVanAuto Auto PhongVan v1.0.9.6 (28/04/2016 10:30) -Fix lỗi nhiễm vụ ngày Auto PhongVan v1.0.9.4 (10/03/2016 10:30) -Fix lỗi hõa...
Đọc thêm ...
1.0.9.6 Full Version
1.0.3.5 Update
25   Thần Khúc - ThankhucAuto Auto Thần Khúc v6.9.8.3(06/11/2015) Fix tính năng nông trại. Auto Thần Khúc v6.9.8.2(07/10/2015) - Fix lỗi săn...
Đọc thêm ...
6.9.8.3 Full Version
1.0.3.5 Update
26   Thịnh Thế 3Q - TT3Q Auto Auto Thịnh Thế 3Q v 1.0.0.6 (28/04/2016) -Hoạt động Vạn Hồn Điện Auto Thịnh Thế 3Q v 1.0.0.4 (25/03/2016) - Fix một số lỗi...
Đọc thêm ...
1.0.0.6 Full Version
1.0.0.0 Update
27   Võ Lâm Chi Mộng - vlcmAuto Pro Auto Võ Lâm Chi Mộng - Pro v4.7.3.1 (26/07/2016) - Fix lỗi không vào được map Đào Hoa Đảo Auto...
Đọc thêm ...
4.7.3.1 Full Version
1.0.3.5 Update
28   Võ Lâm Chi Mộng - vlcmPhoBan 04/07/2016: PHIÊN BẢN 3.8.0.1 - Fix lỗi đánh BOSS trong phó bản Tàng Kinh Các.   17/06/2016:...
Đọc thêm ...
3.8.0.1 Full Version
1.0.3.5 Update
29   Võ Lâm Chi Mộng 2 - vlcm2Auto vlcm2Autov2.2.7.2
Đọc thêm ...
2.2.7.2 Full Version
1.0.3.5 Update
Chat
1