Update VLCM2 ver 2.2.0.0

Các tính năng được Update

- Chính thức hỗ trợ :

+ Boss guild
+ Vận tiêu guild
+ Kiếm chủng
+ Báo danh tống kim

- Fix lỗi các tính năng

+ Hỗ trợ mua máu và mana
+ Fix lỗi nhiệm vụ ngày
+ Fix lỗi các Tác vụ và phó bản

- Các tính năng bị gỡ bỏ

+ tính năng tổ đội

- Hướng dẫn fix lỗi ko di chuyển train ở map 8x

+ Hiện tại ad còn đang tìm hướng fix !
các bạn có thể ko làm nhiệm vụ vận tiêu để có thể Auto train