- Vieauto đã cập nhật thêm server Dương Châu vào Auto WJXPRO các bạn có thể làm 1 trong 2 cách sau để cập nhật thêm Server Dương Châu

+ Cách 1: Các bạn vào thư mục để Auto WJXPRO xóa file wjxtdAutoPro.exe sau đó chạy file WJXUpdate.exe để cập nhật thêm server mới
+ Cách 2: các bạn có thể vào http://www.wjxtdauto.net/
Chọn Tải về để tải serverlist như hình:

Sau khi tải về giải nén các bạn sẽ nhận được file serverlist.ini các bạn copy file serverlist.ini vào thư mục của Auto sau đó chạy lại Auto để sử dụng.

Vieauto trân trọng thông báo!