Autovlcm2 update v2.0.1.0
Các tính năng mới (Đang thử nghiệm):

- Tự chạy vận tiêu bang hội

- Tự chạy boss bang hội
- Tính năng tự báo danh chiến trường tống kim ( chỉ báo danh vào chiến trường )

- Tính năng tự tham gia hoạt động kiếm chủng


Các cập nhật mới

- Update map 80

- Fix lỗi ko di chuyển khi chết train

- Fix lỗi sử dụng ở 1 số phó bản

- và một số lỗi khác .....