VIEAUTO trân trọng kính mời các bạn đăng ký tham gia làm Cộng Tác Viên Autovlcm2.

Mô tả công việc như sau :
- Là thành viên tích cực trong game Võ Lâm Chi Mộng 2.
- BIết chém gió vui vẽ với các anh em.
- Vào 4rum VIEAUTO ít nhất 1 lần trong ngày.

Quyền lợi:
- Sử dụng Autovlcm2 với tất cả loại license theo ý muốn.
- Được tặng license auto khác khi nghĩ chơi vlcm2 sau 3 tháng tham gia.

Bản đăng ký bao gồm
- Tên tài khoản vieauto
- Tên nhân vật đang chơi - Server - Lv
- Bang Hội

VIEAUTO Kính báo.