Vlcm2Auto phiên bản 1.1.0.0 cập nhật các tính năng:Nâng cấp bản quản lý nhiệm vụ tab cơ bản
+ Cập nhật bãi train phó bản Đúc Kiếm (70-85)
+ Tính năng được sắp xếp thứ tự chức năng (có thể kéo thả để sắp xếp thứ tự)

+ Thêm nhiệm vụ chính tuyến
+ Chức năng Reset lại tất cả các nhiệm vụ vào lúc 0:30' mỗi sáng (yêu cầu máy có thời gian đúng)
Fix một số lỗi được tìm thấy ở phiên bản trước .....


- Cập nhật tiếp theo dự kiến :
+ Hỗ trợ bán rác
+ mua máu và mana khi train

Các bạn có thể chạy file vlcm2Update.exe để cập nhật phiên bản mới của auto
Mọi góp ý báo lỗi các bạn có thể gởi về: http://vieauto.com/vieauto/forums/42...Lam-Chi-Mong-2

Vieauto trân trọng thông báo!