Hướng dẫn đăng ký sử dụng vlcm2Auto

Link tải vlcm2Auto : http://vieauto.com/vieauto/vie_licen...nload_auto.php

Mở thư mục đã lưu file tải AutoVLCM 2, Xã nén - click chuột phải chọn Extract to AutoVLCM2


Vào thư mục xã nén AutoVLCM2, chạy flile vlcm2Auto.exe


Đăng nhập bằng tài khoản VIEAUTO.COM


Nếu chưa có tài khoản Vieauto , vui lòng Đăng Ký theo hướng dẫn ở đây: http://vieauto.com/vieauto/threads/20449-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-VIEAUTO?p=63007#post63007Đăng nhập vlcm2Auto

Vào Game Võ Lâm Chi Mộng 2
Hướng Dẫn Đăng Ký Sử Dụng Auto theo nhân vật
Lúc mới vào game, tên nhân vật có màu đỏ tức là vẫn chưa sử dụng được vlcm2auto. Vui lòng làm theo hướng dẫn Đăng Ký ở dưới đây:

Mở Tab Trợ Giúp, Quản Lý Tài Khoản

Đăng nhập để vào Bảng Quản trị tài khoản VIEAUTO.COM , Chọn Mua License ( bản quyền sử dụng )
Chọn Loại License Theo Nhân Vật - Chỉ dùng được cho 1 nhân vật và dùng ở bất kỳ máy nàoHoặc Theo Máy - Dùng được cho tất cả nhân vật chơi trên máy tính đóĐặt Mua để hoàn thành, chuyển sang bước Kích Hoạt

Chọn Server và Nhân Vật có trong danh sách, Cập Nhật
Kích Hoạt license theo máy - Sử Dụng Mã Máy Hiện Tại
Hoàn tất khi đã XongSau khi đăng ký xong, tên nhân vật trong danh sách có màu xanh.
Giờ các bạn có thể dùng tất cả tính năng của Auto.

VIEAUTO Kính Báo