add vui lòng kiểm tra lại ái auto cho acc : KiemMa s85
vào game cứ đen thui, đợi lâu lắc mơi hiện rõ nhân vật, các túi đồ củng vậy, mở ra phải đợi tầm 3-4 phút mới hiện rõ từng vật trong túi,
vui lòng kiểm tra giúp nhé,