Thực sự không thể hiểu nổi cái auto này nó hoạt động kiểu gì nữa.
Trước đây tôi từng sử dụng rất nhiều lần auto phó bản. Mặc dù chỉ số thấp nhưng nhân vật hoàn thành phó bản rất nhanh và ít bị lag. Giờ sử dụng auto mất phí mà nhân vật lại đi phó bản NGU đến mức phát cáu. Tắt nhặt đồ rồi vẫn tự nhặt hết đồ. Tắt kiểu gì thì tắt auto nó vẫn tự nhặt. Chuẩn bị vào phó bản mà bị thích khách thì hồi sinh ở góc bản đồ và đứng đơ tại đó. Không tự quay lại đi tiếp phó bản. Mất gần 8 tiếng ngày CN mới hoàn thành xong vài cái PB.
Bây giờ 1 hit chết boss mà đi có mấy cái phó bản từ sáng đến giờ không xong. Thực sự bó tay.