Sao cứ mỗi lần nhận nhiệm vụ vận tiêu thì hiện thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ và đứng yên vậy.
Kiểu này mà ra ngoài để nó auto vận tiêu chắc xịt cả 4 lần mất. Đồng đủ, cống hiến đủ mà cứ báo đã hoàn thành trong khi vừa mới nhận lần đầu.
Đề nghị BP kỹ thuật kiểm tra lại vấn đề này.