nhờ ad xem giúp auto thần tiên kiếp sao lâu quá chưa cập nhật phiên bản mới theo game vậy, lỗi hiển thị tùm tum.. CẢM ƠN