Chẳng là auto mình mua còn hạn đến 15/11/2018, do không biết nên mình có đổi tên nhân vật từ MrBean thành TamMa, đổi xong là không dùng được auto nữa. Ai biết cách nào để mình có thể tiếp tục dùng auto thì chỉ mình với. Thank!