đăng nhập vô game rồi mà auto chỗ ghi trạng thái ghi là đang vào game vì thế auto ko dùng dc đề nghị xử lí hộ 3 hôm rồi chưa dùng dc auto