Ad thêm phái Bá Đao trong phần đăng nhập với. Phái mới ra cả tháng rồi mà ko thấy ad thêm phái . thanks !