Cho m hỏi Auto MU này không phát triển nữa à
Có nâng cấp, sửa lỗi không để m còn biết mà dùng lâu dài