Những ngày vừa qua, mình thấy có một số lỗi sau, cần khắc phục gấp:
1. Lỗi tại nhiệm vụ bang phái hàng ngày (20 nv): bị lỗi không dùng phù tại nhiệm vụ thứ 7, nhân vật chạy bộ qua các map nhưng không đến được map cần làm nhiệm vụ. Cứ chạy đi, chạy về liên tục.
2. Lỗi auto chuyển map: Ví dụ đang " treo máy ", đến thời gian đánh boss thế giới, và đúng thời gian này boss VIP xuất hiện, nhân vật tự động bay qua map boss VIP, và không đến đánh boss VIP được, cứ tự động bay qua, bay về map Boss Vip + map " treo máy " tại bí cảnh. Phải thoát auto, bỏ chế độ " treo máy " thì mới hoạt động lại bình thường.
3. Nhiệm vụ Biên Cảnh:
Tại mục nhiệm vụ thứ 3 (đánh boss + người chơi đủ 100 điểm).
Lỗi bị điểm ảo, chưa đủ 100 điểm mà auto tự đến nhận thưởng, không làm các nv khác nữa. Phải tắt tính năng này đi thì mới hoạt động tiếp.
4. Tính năng BOSS bí cảnh chưa hoạt động.
5. Tính năng BOSS Hoàng Lăng cần cụ thể hơn. Cần phải phân biệt được số lượng boss đã kill hoàn thành (20/20 hoặc 30/30). Nếu hoàn thành mục tiêu rồi phải thì chuyển qua hoạt động khác.