mình để ý cứ bị trừ KNB không khóa, mà ko biết lí do ! để 2 knb, ngồi canh trong Phó Bản Treo Máy, vẫn bị trừ mất 1 KNB... nãy giờ vẫn ngồi canh xem log lưu ở đâu . Mong admin để ý lại lỗi nhỏ này nhé !