Thông tin nâng cấp
- Sửa lỗi nhận phúc lợi và hư không ảo trận.Vieauto kính báo!