Thông tin nâng cấp:
- Thêm chức năng đế vương lộ và bí cảnh thần hoàng.

- Dùng QWE trong hoạt động phe chiến.Link:
https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!