Mình có 2 máy 1 máy thì dùng chức năng tự đăng nhập game bình thướng, còn máy kia cũng vậy nhunh7 h nó bị lỗi ko dang nhập được vào cửa sổ game rồi đứng yên đó, sever thần kiếm
AD hổ trợ giùm