Thông tin nâng cấp:
- Thêm hoạt động boss phong ma.
Link:
https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!