Mình mua auto kiếm thế nhưng không sử dụng đc BVD, Săn hải tặc, quân doanh.....
ADM xem xét rồi chỉ cho mình với