cần bán ặc vlcm sv 776 mới mở hơn 1 tuần đang đứng tốp tất cả.dame 110 tỉ thủ 110 tỉ max công pháp cơ bản còn 50k nlcc đã có 2 long và 1 kim phong điêu.giá 3m cho 1 ặc ngon thông tin đầy đủ chỉ gd trong ngày