Hiện tại zing ra phiên bản mới cho game này, mình đang chơi bên server Hoa Sơn này..

Bài viết không đủ quyền được hiển thị liên kết.
_ Tự động làm nhiệm vụ ngày, tuần hoàn, phó bản...
_ Tự động nhặt đồ và sử dụng các đồ chức năng
_ Tự động đánh khi gặp quái nhiệm vụ..