Bên bạn có thể phát triển auto cho game này không?