mới vừa mua cái auto . log acc zo xong đứng yên lun ko hoạt động j hết . auto lỗi hả ad