PDA

View Full Version : Thêm tính năng nếu thời gian chờ quá lâu tự động thoát ra khỏi phụ bản quân đoàngamer1111
03-03-2013, 06:37
Hiện nay có nhiều người cứ tạo clone rồi lập host phó bản quân đoản rao cho những người cắm auto bay vào rồi nó đứng đó luôn khoog chịu chạy và auto cũng không tự log ra nên không farm được nên có thêm chức năng tự thoát ra khỏi hót đó nếu có thể thêm cả chức năng những thằng đố rao thì không vào :)