PDA

View Full Version : ý kiến góp ý cho auto phần nâng cấpngoichocodon
02-18-2013, 21:22
mình thấy hiện tại chức năng nâng cấp nhà vẫn chưa hoạt đông đc ở hải cảng là thứ nhất. thứ hai là chức năng không tự lưu ô [Dừng khi chiến công<= ] trong tab luyện tướng vì vậy cứ mỗi lần mở máy bật auto đăng nhập mà ko có đủ chiến công thì nó lại tự mở cái bảng tướng hoài mà miss QD hay RS ruộng nhiều. mình chỉ có nhiu ý kiến đó thôi. thanks

zippro55
02-18-2013, 21:39
mình thấy hiện tại chức năng nâng cấp nhà vẫn chưa hoạt đông đc ở hải cảng là thứ nhất. thứ hai là chức năng không tự lưu ô [Dừng khi chiến công<= ] trong tab luyện tướng vì vậy cứ mỗi lần mở máy bật auto đăng nhập mà ko có đủ chiến công thì nó lại tự mở cái bảng tướng hoài mà miss QD hay RS ruộng nhiều. mình chỉ có nhiu ý kiến đó thôi. thanks

Cám ơn phản hồi của bạn :D
Mình sẽ kiểm tra và trả lời cẩn thận lại cho bạn sớm nhất.
Thân ái!

zippro55
02-19-2013, 09:41
Cám ơn phản hồi của bạn :D
Mình sẽ kiểm tra và trả lời cẩn thận lại cho bạn sớm nhất.
Thân ái!

Cảm ơn ý kiến góp ý của bạn, Auto sẽ tiến hành bổ sung các tính năng này.
Chân thành cám ơn :D