PDA

View Full Version : Mong ước lớn chức năng tuần tra ra công chúa để có 32 vàng 1 ngày.hoasenda
02-17-2013, 15:22
Mình có một mong ước mà từ 3 tháng nay chờ đợi mãi không thấy auto ngoa long không có ra đó là chức năng tuần tra 1 ngày 16 lần * 2 vàng (bất cứ khi nào có công chúa) = 32 vàng mà đợi mãi không thấy, mình mong rằng tác giả có thể giúp mình toại nguyện mong ước nhỏ bé mà ý nghĩa của mình. Thanks kiu rất rất nhiều!;)

zippro55
02-18-2013, 13:04
Mình có một mong ước mà từ 3 tháng nay chờ đợi mãi không thấy auto ngoa long không có ra đó là chức năng tuần tra 1 ngày 16 lần * 2 vàng (bất cứ khi nào có công chúa) = 32 vàng mà đợi mãi không thấy, mình mong rằng tác giả có thể giúp mình toại nguyện mong ước nhỏ bé mà ý nghĩa của mình. Thanks kiu rất rất nhiều!;)

hihi, tuần tra vàng ;)