PDA

View Full Version : Về vấn đề ưu tiên từng mục autokanggu
02-06-2013, 09:27
Hiện tại mình thấy auto đã ưu tiên việc chạy quân đoàn là số 1.
Nhưng thiết nghĩ ruộng khoáng còn quan trọng hơn.
Mình chỉ có 1 đề nghị là các bạn sửa lại là ưu tiên reset ruộng khoáng trước chạy quân đoàn được không:confused:

hotrovieauto1
02-06-2013, 09:51
Theo thiết lập thì nếu đang chiếm ruộng khoán sẽ không thực hiện chức năng khác đâu đó bạn.auto luôn ưu tiên việc đang làm trước rồi mới chuyển qua các chức năng khác .

badboypro13
02-07-2013, 12:09
choa em hỏi , cái auto theo nhân vật có nghĩa là sao ạ?

hotrovieauto1
02-07-2013, 13:56
auto theo nhân vật là auto đăng kí cho 1 nhân vật thôi bạn.bạn mua cho nhân vật nào thì nhân vật đó dùng được auto đó bạn :D