PDA

View Full Version : Auto Hải tặc chiến quá kémbobdylan1998
11-28-2012, 16:30
Chức năng bắn Hải tặc dở quá, cả buổi bắn được có 7 thuyền (chon 2 loại thuyền). Ra thuyền nào cũng bị báo ""Thuyền này đã bị người khác tiêu diệt".
Nên xem lại cách định dạng thuyền và giảm tối đa thời gian vào bắn thì mới mong lọt TOP được. Chức năng này mà không hoàn hảo thì tôi chẳng thấy có hứng thú gì mà đăng ký mua bản quyền.
Mong ban điều hành lưu ý vấn đề này và mau chóng sửa chữa thì mới thu hút được người sử dụng.

Trân trọng